Valberedningen utgörs av ordf. Peter Wetzelmayr och Jacob Lundberg. Förslag till styrelse är:

Ordförande:

 • Niclas Nilsson

Ledamöter:

 • Rasmus Svensson
 • Fredrik Johnson
 • Patrick Thomsen
 • Clara Wetzelmayr
 • Ana Saldes Persson
 • Nicole Kaiser
 • Sofia Göthe

Suppleanter:

 • Ewin Ates
 • Göte Östby
 • Livia Malmborg Nygaard