Här är valberedningens förslag på ny ordförande, ledamöter och suppleanter. Vi har tagit ett flertal saker i beaktning i vårt arbete. Det är dels vad förbundets stadgar anger rörande könsfördelning och antal men även mer mjuka värden så som vad avgående förbundsstyrelse upplever fungerar bra och vad som kan göras ännu bättre.

 

Ordförande, mandatperiod ett år:

Nicole Kaiser

Nicole har varit del av förbundsstyrelsen i några år och hunnit vara både sekreterare och vice ordförande. Genom de uppdrag hon haft som domare både nationellt och internationellt och som team manager på EM 2022 har hon ett bra nätverk både inom och utanför Sverige.

Nicole är bra på struktur och ordning vilket vi ser är ett stort behov när det gäller styrningen av förbundet och för att bygga en stabil grund för förbundsstyrelsen att arbeta utifrån.

 

Ledamot, mandatperiod två år:

Rahima Ortac

Rahima har en gedigen bakgrund inom föreningsarbete. Från unga år har hon varit aktiv inom allt från juristklubb och nattfotboll till Kommunstyrelse och thaiboxningsklubb. Hon arbetar som åklagare och har länge haft ett stort engagemang i internationella projekt. Detta i kombination med att hon senast verksamhetsåret suttit som suppleant i förbundsstyrelsen ser valberedningen som en utmärkt grund för vidare styrelsearbete som ledamot.

 

Anders Åkesson

Anders har under senaste året suttit som suppleant i förbundsstyrelsen och valberedningen ser nu gärna Anders som en ordinarie ledamot. Han har lång erfarenhet som domare och även varit med och tagit fram ändringar av regelverk. Då Fredrik Johnson valt att inte kandidera ser vi Anders som en utomordentligt bra efterträdare. Med sitt lugn och långa erfarenhet tror vi att Anders blir en värdefull och stabil pusselbit.

 

Jakob Lundberg

Jakob arbetar till vardags med förenings- och förbundsutbildning på RF-SISU samt med barn- och ungdomsfrågor inom idrotten. Han har en masterexamen i idrottsvetenskap med inriktning på prestationsidrott och brinner lite extra för prestationsutveckling, utbildning samt barn- och ungdomsidrott. Senaste verksamhetsåret har Jakob varit suppleant.

 

Sofia Olsson

Sofia har varit aktiv inom thaiboxningen sedan tio år och arbetar som grundskolelärare.  Hon är ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten i en förening som sedan länge har ett väl fungerande arbete kring just barn- och ungdom, Real Fighter i Lund. Valberedningen hör att många säger att de brinner för just barn- och ungdom men att arbetet behöver få en tydligare skjuts framåt. Där ser vi att Sofia skulle kunna göra ett bra arbete med sin erfarenhet.

 

Suppleanter, mandatperiod 1 år:

Niclas Nilsson

Erfarenhet av förbundsstyrelsen i egenskap av förbundsordförande och aktiv i sin hemförening Malmö Muaythai.

 

Nicklas Borglind
Nicklas är studerande och är aktiv tävlande för Växjö titans, en klubb där Nicklas är en av de drivande krafterna. Han brinner för föreningslivet och att få vara med att driva svenskathaiboxning framåt.

 

Ewin Ates

Ewin är aktiv tävlande och redan några års insyn i förbundsstyrelsen. Hon arbetar gärna vidare med frågor kring jämställdhet inom sporten.

 

Clara Wetzelmayr

Clara är sedan många år driven inom klubb- och tävlingsverksamhet. Hon har flera års erfarenhet av styrelsearbete.

 

Övriga nominerade:

Patrick Thomsen

Rene Bon Costa

Peter Elsass
Erik Bengtsson

 

Revisorer:

Hans Edström

Den av SB&Ks framröstad.

 

Valberedningens arbete har utförst av Lena Olsson och Per Bånghäll, vilka även ställer upp för omval för kommande verksamhetsår.