En person som är av yttersta vikt när man arrangerar tävling är den som sätter ihop ett fightcard dvs den som är matchmaker. Det är stort ansvar som vilar på dennes axlar och tävlingsrådet vill gärna belysa vad ansvaret innefattar.

I regelverket står följande:

”11: MATCHMAKERNS ANSVAR
Det åligger även en skyldighet på tävlingens matchmakern att ta reda på all fakta om båda tävlanden så som:

–    Om någon av dem tävlanden har förlorat på KO mot huvudet i en tidigare match. Även om den matchen har arrangerats under någon annan kampsportsform.

–    Att tävlande möter motståndare ur rätt tävlingsklass och matchas i den tävlingsklass man har skicklighet för

–    Att båda tävlanden tävlar i rätt åldergrupp (under 18 år) samt viktklass.

–    Att båda tävlanden är jämbördiga i erfarenhet- och skicklighetsmässigt så att matchen inte blir ojämn.

Vid miss-matchmaking har SMTF styrelsen rätt att utesluta arrangören och matchmakern ur förbundet på tidsbegränsad eller obestämd tid.

Det är alltså inte enbart att två fighters har samma vikt som avgör om en match blir av eller inte. Ofta ses kommentarer som att två personer med samma vikt varit anmälda till en tävling men inte fått match. Ovanstående punkter kan då ha varit avgörande. Det är även upp till arrangören att sätta det antal matcher man anser är tillräckliga för den egna tävlingen. De måste tänka på lokal, ventilation, funktionärer, läkare, domare med mera. Att ha 30 matcher på en dag är inte ultimat till exempel.

Tävlingsrådet gillar naturligtvis att det arrangeras många tävlingar runt om i Sverige och hoppas på fler. Har man funderingar på att arrangera och känner sig osäker på matchmaker-rollen så hör av er. Förbundet finns för medlemmarna och hjälper gärna till som stöd.

 
//Lena Olsson, ordförande tävlingsrådet