Svenska muaythaiförbundet

Domarkommittén

2-3 stycken domarkurser planeras att genomföras under året samt därtill att assistera under tränarutbildningarna. Domare ska likt tidigare år skickas på träning och utbildning på VM, EM och jVM. Den svenska domarkåren håller en hög nivå sett till standarden internationellt och vi kommer att arbeta för att detta bibehålls. Vidare kommer vi att försöka få till underlag till en riktad ringdomarkurs.

Utbildningskommittén

Under året planeras det för fler stegutbildningar geografiskt spridda över hela Sverige. Målet för året är att förbättra våra utbildningar beträffande både pedagogik och träning/innehåll. Vi ämnar genomföra till antalet fler utbildningar årligen och dessa med högre standard.

Landslagsrådet

Landslaget planerar återigen för ett händelserikt år med senior-VM i Abu Dhabi 5-13 juni, samt EM och jVM där IFMA ännu inte har annonserat var dessa kommer att hållas. Om möjlighet till deltagande i andra internationella turneringar dyker upp så kommer vi att överväga det.

Medicinska rådet

Flera saker planeras att ses över kring tävlingar, landslag och allmän hälsa bland medlemmar i vårt förbund. Vidare finns det behov av att kartlägga landslagets mentala hälsa samt grundläggande kunskaper om nutrition vid elitidrott.

Mångfald- och jämställdhetskommittén

Som en del i ett kvalitetssäkrande av förbundets verksamhet bör även förekomsten av eventuella sexuella trakasserier kartläggas.

Internationella rådet

Internationella rådet kommer att fortsätta arbeta internationellt och bibehålla en stark position i IFMA och WMC Executive board.

Styrelsen

Styrelsen kommer att fortsatt arbeta för att bredda organisationen och vid behov delegera uppgifter till medlemmar utanför styrelsen, för att med det kunna hantera ett större medlemsantal och därmed ett större förbund och verksamhet.
Förbundets websida kommer att fortsätta utvecklas och nyheter, relevanta länkar etc kommer även att publiceras på SMTFs Facebook samt Instagramkonton.

SMTF Styrelse gm Nicole Kaiser