1. Man måste vara svensk medborgare för att delta i JSM 
  2. Till skillnad från SM krävs det inte några matcher för att ställa upp.
  3. Målsmans intyg som medföljer ska innehålla både den aktives och målsmans personnummer.