Sedan en tid tillbaka har det diskuterats om att ta VM i Muaythai till Sverige.

Nu finns möjligheten att göra det, antingen 2016 eller 2018.

Förbudsstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte, 11 december 2013, att aktivt verka för att utreda förutsättningarna för att anordna VM i Muaythai i Sverige. Förbundsstyrelsen har också beslutat att ta fram ett komplett ansökningsunderlag för att senast i maj 2014 lämna in en formell ansökan om att få VM till Sverige redan 2016.

Då arbetet med att utreda och ta fram en ansökan till internationella förbundet kostar mycket pengar, omkring nära 200 000 kronor, har Förbundsstyrelsen ansökt och fått beviljat stöd från Svenska Budo & Kampsportsförbundet med 150 000 kronor. Därmed finns den ekonomiska förutsättningen att göra ett bra arbete för en ansökan för Muaythai VM 2016 till Sverige, utan att det riskerar att kosta så mycket för förbundet och den ordinarie verksamheten.

Förbundsstyrelsen har även beslutat att utse ordföranden Daniel Norrgård att leda arbetet med VM ansökan och bevaka förbundets intressen. Målet är att förbundet skall hitta en samarbetspartner, t.ex. eventbolag, som tar den ekonomiska risken för evenemanget och att förbundet står den idrottsliga organisationen.

Det inledande arbetet blir nu att skapa en arbetsplattform med det eventbolag som kan hjälpa till med ansökan och en framtida VM tävling, samt bearbeta de städer som kan vara av intresse och som har kapacitet att hålla ett VM. Förbundsstyrelsen har uttalat sig positivt till att se på alla alternativa städer som kan presentera en lämplig kapacitet.

Frågor kring arbetet med ett eventuellt VM i Muaythai kan ställas till Daniel Norrgård på vmmuaythai@virda.se .