Här kan ni ta del av årsmötets dagordning samt verksamhetsberättelsen för 2020.

Verksamhetsberättelse SMTF 2020
Dagordning årsmöte 2021