Nytt för i år är att förbundsstyrelsen kommer att publicera enkla rapporter om vad som sker i förbundsarbetet. Nu finns månadsrapport för mars 2022 att läsa på hemsidan. I denna rapport framgår vad respektive ansvarsgrupp har arbetat med under månaden.

 
Trevlig läsning!