Måndagen den 14 mars 2022 har SMTF årsmöte. Nedan kan ni ta del av väsentliga handlingar inför årsmötet:

Revisionsberättelse
Bokslut
Förvaltningsberättelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Medlemsavgift
Budget