Här kan man ta del av handlingarna till det digitala årsmötet som hålls nu på lördag den 13 mars klockan 10.00.

Bokslut
Budget 2021
Dagordning 2021
Förvaltningsberättelse 2020
SMTF stadgar
Valberedningens förslag på styrelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021
Revisionsberättelse SMTF 2020